Home

Välkomna till 63:ans webbsida.

Här hittar du som är boende i 63:ans samfällighet en del smått och gott.

 

Det finns mycket användbar information och nyheter från styrelsen.

Senaste nytt från styrelsen

Årsstämma

Kallelse till årsstämma i 63:ans Samfällighetsförening

Torsdag 21 mars 2019 kl. 19.00 i kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat ska välja styrelse, ta ställning till
budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.
Kom till årsstämman och gör din röst hörd!
Vi ser fram emot en välbesökt kreativ stämma och hälsar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 samt debiteringslängd
10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor, hanteringen av GDPR i samfälligheten
17. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
18. Stämmans avslutande

Höstens städdag den 20 oktober

Den 20 oktober kommer vi att ha städdag i grannsamfälligheten.  Vi startar som vanligt 10.00 i kvartersgården där det finns aktivitets- och närvarolistor. Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl 12.00. 

Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs. Men städdagen är inte enbart arbete. Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område som man annars sällan eller aldrig träffar. Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya. Så boka in ca 3 timmar (inkl lunch) lördagen den 20 oktober.

Påminner även om att vår förening fyller 40 år 2019. Vi tänker oss att det vore trevligt att nästa sommar uppmärksamma detta med en jubileumsfest (vilket vi även beslutade om på årsmötet). Vi behöver inför planerandet av detta en festkommitté. Anmäl ditt intresse till oss i styrelsen för att vara med i festkommittén. Vi behöver olika åldrar på deltagarna i festkommittén.

Välkomna😀😀

Styrelsen genom Anders Edvinsson

 
 
 

Fler nyheter hittar du under nyheter i menyn.