Home

Välkomna till 63:ans webbsida.

Här hittar du som är boende i 63:ans samfällighet en del smått och gott.

 

Det finns mycket användbar information och nyheter från styrelsen.

Senaste nytt från styrelsen

Vårens städdag

Lördagen den 27 april 
är det dags för vårstädning i vägsamfälligheten för Grynings- och Skymningsvägen. 
 
Start kl 10 i Kvartersgården
Där finns det aktivitets- och närvarolistor.
 
Samfälligheten bjuder på hamburgare som avslutning kl 12.
 
Välkomna till en trevlig förmiddag tillsammans!
Arbetsinsatserna är inte betungande och det är väldigt roligt att träffas på det här sättet. Har du inte varit med förut så kom och pröva! Du kommer inte att ångra dig. 🙂
 
Vår förening fyller också 40 i år
och årsmötet beslutade att vi ska fira tillsammans på något trevlig sätt i sommar, förslagsvis strax innan skolterminen börjar.
För detta behöver vi skapa en festkommitté. Ju fler som ingår i den desto bättre!
Anmäl ditt intresse att ingå i 63:ans 40-årsfestkommitté.
OBS! Uppdraget gäller enbart detta tillfälle.
Skicka ett mejl med din anmälan till styrelsen@63an.se
 
Väl mött!
 
Styrelsen 
/genom Mattias Lindström (sekreterare)

Årsstämma

Kallelse till årsstämma i 63:ans Samfällighetsförening

Torsdag 21 mars 2019 kl. 19.00 i kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat ska välja styrelse, ta ställning till
budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.
Kom till årsstämman och gör din röst hörd!
Vi ser fram emot en välbesökt kreativ stämma och hälsar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 samt debiteringslängd
10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor, hanteringen av GDPR i samfälligheten
17. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
18. Stämmans avslutande

Fler nyheter hittar du under nyheter i menyn.