Höstens städdag

Höstens städdag äger rum lördagen den 7 oktober kl. 10.00 – 12.00. Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både aktivitets- och närvarolistor.   Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i … Läs mer

Vårens städdag

Vårens städdag äger rum lördagen den 22 april mellan kl. 10.00 – 12.00. Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både aktivitets- och närvarolistor.   I år tänkte vi utöver det vanliga vårfixet även byta sanden i sandlådan! Bra … Läs mer

Ordinarie föreningsstämma 2016

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016 i 63:ans samfällighet Datum                                             2016-03-22 Plats                                                Kvartersgården Närvarande                                     20 medlemmar / 17 fastigheter (se närvarolista) 1. Stämman öppnas Sekreterare Torgny Persson hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma). 2. Fråga om stämman utlysts … Läs mer

Föreningsstämma 2016

Ordinarie föreningsstämma hålls tisdag 22 mars kl 1900 i kvartersgården. Kallelse och andra handlingar finns på webben under möten/möteshandlingar och även uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården. Kallelse i pappersform har utdelats i brevlådorna. Välkommen till mötet! Styrelsen … Läs mer