Protokoll från Styrelsemöte 2010-08-24

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum            2010-08-24 Plats              Skymningsvägen 126 Närvarande   Ingemar Norén, Lars Nordström. Sture Hortlund, Mari-Ann Einarsson och så småningom Nils-Bjarne Edlund.   1.    Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2.    Val av sekreterare Mari-Ann Einarsson valdes till … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-06-15

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-06-15 Plats                              Hemma hos Ewa Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson, Nils-Bjarne Edlund och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-05-03

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-05-03 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson, Nils-Bjarne Edlund och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-04-13

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-04-13 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och Vera Andersson. PO Dovner var med en stund.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   … Läs mer

Protokoll från Årsstämman 2010

Protokoll vid årsstämma 2010   Datum                          2010-03-23 Plats                             Kvartergården Närvarande                   Medlemmar från 20 hushåll, finns dokumenterade i separat bilaga.     1. Stämman öppnades av 63:ans ordförande Ingemar Norén.   2. Stämman godkände kallelseförfarandet.   3. Stämman godkände dagordningen.   … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-03-23

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-03-23 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström, Ewa Larsson och Vera Andersson   Ett kortare möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var att fördela rollerna … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-02-16

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2010-02-16 Plats                            Kvartergården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-01-19

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2010-01-19 Plats                            Hemma hos Ewa, Sk 134 Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-11-25

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-11-25 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-10-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-10-20 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lasse Nordström, Vera Andersson samt webbmaster Mats Wiberg.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av … Läs mer