Protokoll från Styrelsemöte 2009-09-03

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-09-03 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-08-05

Anteckningar från avstämningsmöte – styrelsen och festkommittén   Datum                          2009-08-05 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström, Vera Andersson, Ulla Nordström, Mari-Ann Einarsson och Mona Norén.   Ett informellt möte som handlade om samfällighetens … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-06-08

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-06-08 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson. Personer från festkommittén som deltog en stund var; Ulla Nordström, Solveig Öberg, Mari-Ann Einarsson samt … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-05-13

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-05-13 Plats                            Gryningsvägen 23 Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson.       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-04-21

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-04-21 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lars Nordström, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-30

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-03-30 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-17

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-03-17 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström och Vera Andersson   Ett kortare och mer informellt möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var … Läs mer