Höstens städdag

Städdag i 63:ans samfällighet
lördagen den 12 oktober kl 10.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns aktivitets- och närvarolistor. Klockan 12 bjuds det på kaffe med dopp. Vårt gemensamma kvarter är beroende av att vi hjälps åt att hålla det fint och städdagarna är ett trevligt sätt att göra detta på. Vi lär känna varandra, gamla som nya i kvarteret, och vi har roligt tillsammans när vi arbetar. Ingen kan påstå att det är särskilt jobbigt 😉
Väl mött!
Styrelsen

Välkomna på 40-årsfest!

VÄLKOMNA TILL 63:ANS 40-ÅRSFEST!
DET FIRAR VI MED EN KRÄFTSKIVA

24 AUGUSTI KL. 14.00
PLATS:
Kvarterslokalen/Lekparken i stort partytält

LEKAR: Femkamp och tipspromenad

MAT: Medtag egna kräftor eller annat.
Föreningen står för:
Tillbehören till kräftorna som; Bröd, ost, paj och aioli.
Hamburgare till barnen
Fika efter maten.

DRYCK: Medtag det ni vill dricka och eget glas.
Tallrikar och servetter finns.

MUSIK: Är det någon som vill spela, sjunga eller uppträda?

VINSTER: Vi tar gärna emot saker till prisbordet som ni tycker
kunde vara roliga vinster. Priser lämnas på prisbordet på festen!

Anmäl dig senast 20 augusti i formuläret 
(klicka på länken nedan)
ANMÄLNINGSFORMULÄR
 
Varmt välkomna önskar festkommittén och styrelsen!
Ev frågor. elin.fundell@gmail.com 0739-33 89 72

Vårens städdag

Lördagen den 27 april 
är det dags för vårstädning i vägsamfälligheten för Grynings- och Skymningsvägen. 
 
Start kl 10 i Kvartersgården
Där finns det aktivitets- och närvarolistor.
 
Samfälligheten bjuder på hamburgare som avslutning kl 12.
 
Välkomna till en trevlig förmiddag tillsammans!
Arbetsinsatserna är inte betungande och det är väldigt roligt att träffas på det här sättet. Har du inte varit med förut så kom och pröva! Du kommer inte att ångra dig. 🙂
 
Vår förening fyller också 40 i år
och årsmötet beslutade att vi ska fira tillsammans på något trevlig sätt i sommar, förslagsvis strax innan skolterminen börjar.
För detta behöver vi skapa en festkommitté. Ju fler som ingår i den desto bättre!
Anmäl ditt intresse att ingå i 63:ans 40-årsfestkommitté.
OBS! Uppdraget gäller enbart detta tillfälle.
Skicka ett mejl med din anmälan till styrelsen@63an.se
 
Väl mött!
 
Styrelsen 
/genom Mattias Lindström (sekreterare)

Årsstämma

Kallelse till årsstämma i 63:ans Samfällighetsförening

Torsdag 21 mars 2019 kl. 19.00 i kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat ska välja styrelse, ta ställning till
budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.
Kom till årsstämman och gör din röst hörd!
Vi ser fram emot en välbesökt kreativ stämma och hälsar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 samt debiteringslängd
10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor, hanteringen av GDPR i samfälligheten
17. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
18. Stämmans avslutande

Höstens städdag den 20 oktober

Den 20 oktober kommer vi att ha städdag i grannsamfälligheten.  Vi startar som vanligt 10.00 i kvartersgården där det finns aktivitets- och närvarolistor. Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl 12.00. 

Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs. Men städdagen är inte enbart arbete. Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område som man annars sällan eller aldrig träffar. Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya. Så boka in ca 3 timmar (inkl lunch) lördagen den 20 oktober.

Påminner även om att vår förening fyller 40 år 2019. Vi tänker oss att det vore trevligt att nästa sommar uppmärksamma detta med en jubileumsfest (vilket vi även beslutade om på årsmötet). Vi behöver inför planerandet av detta en festkommitté. Anmäl ditt intresse till oss i styrelsen för att vara med i festkommittén. Vi behöver olika åldrar på deltagarna i festkommittén.

Välkomna??

Styrelsen genom Anders Edvinsson

 
 
 

Städdag i 63:ans samfällighet

Lördagen den 21 april kl 10.00

Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns aktivitets- och
närvarolistor. Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av
grillade hamburgare kl 12.00.

Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra
arbetsinsatser och även din insats behövs. Men städdagen är inte
enbart arbete. Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och
gamla medlemmar i vårt område som man annars sällan eller aldrig
träffar. Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra
tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här
lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.

Om någon av er kan tänka er att låna ut en släpkärra så är vi
tacksamma. Vänlig meddela detta till Anders Edvinsson via mejl
anders-jenny@comhem.se senast 15 april.

Så boka in ca 3 timmar (inkl lunch) lördagen den 21 april!

Välkomna!
Styrelsen genom Anders Edvinsson

Ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighetsförening

Torsdagen den 22 mars kl 19.00 i Kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat skall välja styrelseledamöter, styrelseordförande och ta ställning till budget med tillhörande årsavgift. Föreningen bjuder på fika.

Kom till årsstämman och gör din röst hörd! Vi ser fram emot en välbesökt stämma och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2017
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
 9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2018 samt debiteringslängd
 10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webbmastern
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Motion från styrelsen om renovering av kvarterslokalen
 17. Motion från styrelsen om årlig revision fonderingsbelopp
 18. Motion från Hans Norrgård om laddning av elbilar i garagen på Skymningsvägen
 19. Diskussion av ”övriga frågor”
  Samfälligheten fyller 40 år 2018, ska vi fira det så behövs en festkommitté utses.
 20. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
 21. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse, ekonomisammanställningar och revisionsberättelse finns på föreningens webbsidor (www.63an.se). Papperskopior av dokumenten är uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.