Städdag i 63:ans samfällighet

Lördagen den 21 april kl 10.00

Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns aktivitets- och
närvarolistor. Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av
grillade hamburgare kl 12.00.

Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra
arbetsinsatser och även din insats behövs. Men städdagen är inte
enbart arbete. Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och
gamla medlemmar i vårt område som man annars sällan eller aldrig
träffar. Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra
tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här
lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.

Om någon av er kan tänka er att låna ut en släpkärra så är vi
tacksamma. Vänlig meddela detta till Anders Edvinsson via mejl
anders-jenny@comhem.se senast 15 april.

Så boka in ca 3 timmar (inkl lunch) lördagen den 21 april!

Välkomna!
Styrelsen genom Anders Edvinsson

Ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighetsförening

Torsdagen den 22 mars kl 19.00 i Kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat skall välja styrelseledamöter, styrelseordförande och ta ställning till budget med tillhörande årsavgift. Föreningen bjuder på fika.

Kom till årsstämman och gör din röst hörd! Vi ser fram emot en välbesökt stämma och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2017
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
 9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2018 samt debiteringslängd
 10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webbmastern
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Motion från styrelsen om renovering av kvarterslokalen
 17. Motion från styrelsen om årlig revision fonderingsbelopp
 18. Motion från Hans Norrgård om laddning av elbilar i garagen på Skymningsvägen
 19. Diskussion av ”övriga frågor”
  Samfälligheten fyller 40 år 2018, ska vi fira det så behövs en festkommitté utses.
 20. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
 21. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse, ekonomisammanställningar och revisionsberättelse finns på föreningens webbsidor (www.63an.se). Papperskopior av dokumenten är uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.

Höstens städdag

Höstens städdag äger rum lördagen den 7 oktober kl. 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både aktivitets- och närvarolistor.
 
Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i förhoppningsvis härligt höstväder.Emoji
 
Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs.
Men städdagen är inte enbart arbete! Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar.
Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.
 
Så boka in ca 3 timmar (inkl. lunch) lördagen den 7 oktober!
 
Välkomna!
Styrelsen genom Elin Fundell

Vårens städdag

Vårens städdag äger rum lördagen den 22 april mellan kl. 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både aktivitets- och närvarolistor.
 
I år tänkte vi utöver det vanliga vårfixet även byta sanden i sandlådan!
 • Bra om några tar med sig skyfflar.
 • Vi skulle uppskatta om någon ville ställa upp med att låna ut en släpkärra att frakta gammal sand till sopstationen. Är det någon som kan ställa upp med ett släp vore vi tacksamma om ni meddelade styrelsen (styrelsen@63an.se) annars måste vi hyra ett släp.
 
Efter städdagen kommer de och sopar upp sanden på vägarna. Därför är det bra om alla till städdagen har sopat ut sanden runt sin tomt till mitten på gatan. Så blir det mycket enklare att ta upp all sand.
 
Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i förhoppningsvis vackert aprilväder.Emoji
I samband med grillningen blir det lotteri även i år! Vi tar gärna emot saker till lotteriet som ni tycker kunde vara roliga lotterivinster. Priser kan lämnas vid städdagens början till Elin och Mia.
Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs.
Men städdagen är inte enbart arbete! Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar.
Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.
Så boka in ca 3 timmar (inkl. lunch) lördagen den 22 april!
 
Välkomna!
Styrelsen genom Elin Fundell

Ordinarie föreningsstämma 2017

63:ans samfällighetsförening i Storvreta 2017-02-27

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighetsförening

Tisdag 21 mars 2017 kl 1900 i Kvartersgården

Dags igen för ordinarie föreningsstämma då vi bland annat skall välja styrelseledamöter, styrelseordförande och ta ställning till budget med tillhörande årsavgift. Efter förhandlingarna bjuder vi på fika.

Kom till årsstämman och gör din röst hörd!

Vi ser fram emot en välbesökt stämma och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen för 63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2016
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
 9. Styrelsens förslag till budget för kalenderåret 2017 samt debiteringslängd
 10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webbmastern
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Motion från styrelsen om garagelånet
 17. Diskussion av ”övriga frågor”
 18. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid
 19. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse, ekonomisammanställningar och revisionsberättelse finns på föreningens webbsidor (www.63an.se). Papperskopior av dokumenten är uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.

Höstens städdag i föreningen!

Hej alla medlemmar i 63:an!

Höstens städdag äger rum lördagen den 15 oktober mellan kl. 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både närvaro- och aktivitetslistor.
Samfälligheten bjuder sedan på lite förtäring kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i förhoppningsvis en vacker oktobersol. 🙂  Det blir troligen en repris på vårstäddagens förtäring, vilket var mycket uppskattat. Så kom och var med!
Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs.
Men städdagen är inte enbart arbete! Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar.
Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.
Så boka in ca 3 timmar (inkl. fika) lördagen den 15 oktober!
Välkomna!
Styrelsen/Roger Wiiand

Dags för vårstäddagen i föreningen!

Hej alla medlemmar i 63:an!

Vårens städdag äger rum lördagen den 23 april mellan kl. 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både närvaro- och aktivitetslistor.
Efter städdagen kommer de och sopar upp sanden på vägarna. Därför är det bra om alla kan till städdagen ha sopat sanden runt sin tomt ut till mitten på gatan. Då blir det mycket enklare att ta upp sanden.
Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i förhoppningsvis vackert aprilväder.
Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs.
Men städdagen är inte enbart arbete! Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar.
Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.
Så boka in ca 3 timmar (inkl. fika) lördagen den 23 april!
Välkomna!
Styrelsen/Roger Wiiand