Styrelsemedlemmar

 Ordförande Anita Porjebäck Skymningsvägen 142 Tel. 0705 – 315270  
Vice ordförande Johan Bondesson  Skymningsvägen 134 Tel. 073-338 20 18
Kassör Thomas Goecke Skymningsvägen 136 Tel.
070-6715562
Sekreterare        
 Ledamot  Mattias Lindström  Gryningsvägen 63 073-350 01 68
Suppleant Olle Öberg Gryningsvägen 55 Tel. 070-233 97 42
Suppleant        

 

Andra roller

Gårdsfogde Anders Östling Skymningsvägen 146 Tel. 070-453 25 46  
Webbmaster Henrik Petrén Skymningsvägen 162 Tel. 0709-185372