Styrelsemedlemmar

 Ordförande Anita Porjebäck Skymningsvägen 142 0705-315270  
Vice ordförande Johan Bondesson  Skymningsvägen 134 073-338 20 18
Kassör Thomas Goecke Skymningsvägen 136 070-6715562
Sekreterare  Mattias Lindström  Gryningsvägen 63 073-350 01 68  
 Ledamot Tony Tornberg Gryningsvägen 31 073-615 00 62
Suppleant Olle Öberg Gryningsvägen 55 070-233 97 42
Suppleant Mats Wiberg Skymningsvägen 148 0705-115192  

 

Andra roller

Gårdsfogde Anders Östling Skymningsvägen 146 Tel. 070-453 25 46  
Webbmaster Henrik Petrén Skymningsvägen 162 Tel. 0709-185372