Styrelsemedlemmar

 Ordförande  Anders Edvinsson  Gryningsvägen 45 Tel. 070-326 12 02
Vice ordförande Johan Bondesson  Skymningsvägen 134 Tel. 073-338 20 18
Kassör Thomas Goecke Skymningsvägen 136 Tel.
070-6715562
Sekreterare Håkan Fältman Gryningsvägen 57 Tel. 070-28 17 525
 Ledamot  Mattias Lindström  Gryningsvägen 63 073-350 01 68
Suppleant Olle Öberg Gryningsvägen 55 Tel. 070-233 97 42
Suppleant Thomas Hwass Skymningsvägen 106    

 

Andra roller

Gårdsfogde Anders Östling Skymningsvägen 146 Tel. 070-453 25 46  
Webbmaster Henrik Petrén Skymningsvägen 162 Tel. 0709-185372