Protokoll från Årsstämman 2008

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2008-03-13 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke. 2. Stämman godkände kallelseförfarandet. 3. Stämman godkände dagordningen. 4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och … Läs mer