Protokoll från Årsstämman 2007

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid årsstämma     Datum: 2007-03-19 Plats: Kvartersgården     Förhandlingarna förgicks av en informationsstund om Grannsamverkan mot brott.   Stämma öppnades av styrelsens ordförande Hans Josefsson. Stämma godkände kallelseförfarande. Stämma godkände dagordning. Stämma … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2007-02-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:         2007-02-26 Plats:            Pizzeria Vreten, Storvreta Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund. Adjungerad: Lef Porjebäck Förhinder     Ove Swedén. Sammanträdet förklarades för … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2007-01-08

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:         2007-01-08 Plats:            Kvartersgården Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund. Förhinder     Ove Swedén. Sammanträdet förklarades för öppnat   Föredragningslistan fastställdes i … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2006-11-27

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:                2006-11-27 Plats:                   Sune Carlson rummet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10C, Uppsala Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund. Förhinder            Ove Swedén. Adjungerad        Hans … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2006-10-30

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:                2006-10-30 Plats:                   Kvarterslokalen Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Ove Swedén.                              Sammanträdet förklarades för öppnat   Föredragningslistan fastställdes i enlighet … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2006-09-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen     Datum:           2006-09-18 Plats:             Kvarterslokalen Närvarande:     Hans Josefsson, Sture Hortlund, Per-Ola Dovner   1.                                      Val av mötessekreterare Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare 2.                                      Föregående protokoll Föregående mötes protokoll … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2006-08-16

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:                2006-08-16 Plats:                   Kvarterslokalen Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, och Sture Hortlund.                              Sammanträdet förklarades för öppnat   Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes … Läs mer