Protokoll från Styrelsemöte 2006-06-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen     Datum:         2006-06-26 Plats:            Kvarterslokalen Närvarande: Hans Josefsson, Ove Swedén, Anders Rydén (suppleant, inkallad i stället för Jaan Grünberg), Sture Hortlund, Per-Ola Dovner, Leif Porjebäck (gårdsfogde), Mats Wiberg … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2006-05-29

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:           2006-05-29 Plats:             Kvarterslokalen Närvarande:     Hans Josefsson, Ove Swedén, Anders Rydén (suppleant, inkallad i stället för Jaan Grünberg), Sture Hortlund, Per-Ola Dovner, Leif Porjebäck (gårdsfogde med stående inbjudan … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2006-05-02

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:         2006-05-02 Plats:            Kvarterslokalen Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Ove Swedén. Vid sammanträdet var även gårdsfogden Leif Porjebäck, som hade kallats … Läs mer

Protokoll från Årsstämman 2006

Protokoll från Årsstämman 2006-03-30 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         … Läs mer

Protokoll från Årsstämman 2005

Protokoll från Årsstämman 2005-03-23 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         … Läs mer

Protokoll från Årsstämman 2004

Protokoll från Årsstämman 2004-03-29 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Ingvar J. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         … Läs mer