Vattenskada

Ett antal medlemmar har de senaste åren drabbats av mer eller mindre allvarliga vattenskador. Ett flertal av dessa skador har, i vissa av tvåvåningshusen, berott på att det gått hål på röret med råvatten från tvättstugan och upp till avhärdaren … Läs mer

Höstens städdag

Medlemmar i 63an! Höstens städdag äger rum lördagen den 19 oktober 10.00 – 12.00. Vi startar som vanligt i kvartersgården, där det finns närvaro- och åtgärdslistor. Samfälligheten bjuder på lättare förtäring kl. 12 utanför kvartersgården, i den vackra oktobersolens sken. … Läs mer

Vattenavstängning

Senaste bud i denna fråga är att kommunen under måndagen kommer att göra en närmare undersökning av avstängningskranen som inte funkat tillfredsställande. Om man kommer att behöva stänga av vattnet eller inte, är idag inte riktigt klart. Måndagens undersökning visar … Läs mer

Ordinarie föreningsstämma 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum                           2013-03-21 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista 1.    Stämman öppnas Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   … Läs mer

Årsstämman 2013

Årsstämman 2013 äger rum i kvartersgården den 21 mars kl. 19.00. Handlingar till stämman finns under Möteshandlingar i menyn under rubriken Möten. Kallelse har delats ut i brevlådorna och kommer även att finnas på hemsidan under morgondagen. Hans Norrgård Ordförande … Läs mer