Hemsidan

Hej Som framgär av verksamhetsberättelsen håller vår hemsida på att få ett nytt utseende av vår nye webredaktör Jimmy Bakker. På föreningsmötet i förra veckan meddelade Jimmy att hemsidan nu börjar ta form och att man kan besöka den även … Läs mer

Sand

Hej och god forts. i den begynnande våren! Styrelsen skall försöka få vår snöentreprenör att under nästa vecka ta upp sanden från våra gator. Eftesom inte heller sandupptagning är gratis, hade vi tänkt försöka klara oss med en sådan under … Läs mer

Halka

När vädret växlar som i dessa dagar, från någon minusgrad under klara nätter, till 6-7 plusgrader på dagarna, så kan det i vissa lägen uppkomma halka på enstaka fläckar, som inte kan undvikas hur ofta vår entreprenör än sandar. MEN … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2011-09-27

Protokoll fört vid styrelsesammanträde.   Datum                                  2011-09-27 Plats                                    Kvartersgården Närvarande:                         Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och från kl. 20.00 Mats Wiberg   Vi började med en rundvandring på området för att kolla vad som … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2011-08-23

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-08-23 Plats                              Kreta Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Piispanen,  Mari-Ann Einarsson, Camilla Hartmann Norman     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av ordförande Hans-Olov Norrgård … Läs mer