Protokoll från Styrelsemöte 2006-02-07

Närvarande: Tony Bengtsson, Hans Josefsson, Hans Beskow, Sture Hortlund, Jaan Grünberg.

§ 1.      Beslutar att beställa snöröjning enligt offert från Stig Rådman, se bilaga till detta protokoll. Sture har beställt muntligen av Stig R tidigare, efter informell överenskommelse med majoriteten av styrelsens ledamöter. Rådman har tagit över från årsskiftet efter Kommunen. Rådman kommer att fakturera per månad, vilket gör att vi får mycket kortare tid mellan arbete och betalning, än vi har haft med Kommunen. Det blir bättre för oss.

§ 2.      Sture rapporterar kort om ekonomin. Alla hushåll har nu betalat årsavgiften för 2005. Läget i allmänhet ser hyfsat ut, vi går ungefär jämnt ut i år. Sture återkommer nästa möte med en mer detaljerad redovisning, inför årsstämman.

§ 3.      Årsstämman bestämdes till torsdagen den 30 mars, kl 19. Beslutade att Tony ska skicka ut en ”blänkare” snarast med datum för stämman och en uppmaning att skicka in motioner. Den slutliga kallelsen kommer att skickas ut senare. Den ska innehålla dagordning, ekonomiska rapporter etc (som vanligt) och dessutom information den offert som vi har fått för den östra lekplatsen.

§ 4.      Besiktning av garageportarna har utförts 2005-12-28 av Jan Källman Ingenjörsbyrå. Besiktningen resulterade i anmärkningar på flera olika saker: Sju portar var så pass trasiga att de hellre borde bytas än repareras. Taken läcker och fuktspärren är dålig, beror på att monteringen gjorts på fel sätt, med spik i korrugeringens toppar, borde ha skruvats i korrugeringens dalar. Många fasadbrädor är dåliga, en del behöver målas om och en del behöver bytas. En av de skadade portarna sitter i den mittre längan, resten sitter i den norra längan. Alla anmärkningar på dörrarna avser slitage och bucklor, inga säkerhetsrisker har hittats. Portarna anses säkra, men ibland slitna. Beslutade att ta in offerter på omläggning av taken, Hans B ska ordna minst en offert före nästa styrelsemöte. Gärna även offert på bygge av helt nya garagelängor.

§ 5.      Datum och tid för nästa styrelsemöte: Måndagen den 6 mars, klockan 20, i kvartersgården.


Publicerat

i

av

Etiketter: