Sophantering

Vi har två olika sorters soptunnor i vårt område. Varje hushåll har en grön tunna, där man lägger brännbart hushållsavfall. De hushåll som inte tar hand om det komposterbara avfallet i sin egen trädgård har även en brun tunna.

Hämtning av sopor görs fredagar jämna veckor. Boende på Gryningsvägen ställer ut sina tunnor vid tomtgränsen medan de som bor på Skymningsvägen kör ut dem till särskilt anvisad plats vid den gemensamma parkeringsplatsen. Vid vissa storhelger kan hämtningstiderna ändras. Håll då utkik efter kommunens annonser i Upsala Nya Tidning eller gå in på entreprenörens hemsida.

Återvinning av förpackningar och tidningar görs i behållare som finns vid Coop och ICA. Där finns behållare för förpackningar av glas, papp, plast och metall samt tidningar och batterier.

Återvinningscentralen i Storvreta ligger i samhällets nordvästra hörn, längs den västra utfartsvägen, just intill brandstationen. Där lämnar du alla sopor som inte passar i tunnorna eller förpackningsbehållarna t.ex. grovsopor, trädgårdsavfall, cyklar, spisar, sprayburkar, lysrör, färgrester, trävirke, sten, betong.

Mer om sopsortering hittar du på www.uppsalavatten.se/sv/hushall/avfall-och-atervinning/kallsortering/. Där finns bland annat uppgift om återvinningscentralernas öppettider. En sorteringsguide finns på www.uppsalavatten.se/sv/hushall/avfall-och-atervinning/kallsortering/sorteringsguide/.