Ritningar på husen

Föreningen har en uppsättning ritningar för husen i området. Dessa kan vara bra att ha om du ska bygga om eller reparera något i huset. Ritningarna förvaras i pärmar och papprör, som finns i förrådsrummet i kvartersgården.

När ritningarna på husen i vårt område tillverkades, så fanns det ännu inga klara adresser till husen, utan HSB uppfann ett bokstavs- och siffersystem för att ge varje hus en beteckning. Dessa beteckningar används än idag på alla ritningar.

För att du ska få rätt ritning för ditt hus, behöver du veta vilken beteckning just ditt hus har. Se listan sist i detta dokument!

De ritningar som de boende oftast behöver finns inlagda i s.k. ”husbuntar”. Varje husbunt gäller för en grupp av hus som liknar varandra. En husbunt innehåller vanligen ritningar på fasader, el och VVS. Utöver ritningarna i husbuntarna finns en del andra typer av ritningar, både för de enskilda husen och för området i stort.

Om du behöver ta del av eller låna en ritning så kontaktar du någon i styrelsen.

Om du vill ha en egen bunt ritningar kan du låna föreningens ritningar och kopiera dem på egen bekostnad. Det finns många firmor i Uppsala som kan kopiera ritningar. Om du ringer och frågar, glöm inte att tala om vilket format det gäller, eftersom vissa kopieringsfirmor bara kan kopiera de vanligaste formaten (A4 och A5). Många av byggritningarna är ”extra breda A2”, tror att formatet kallas för A21 (bredd som A2 men längd som A1).

Lista på beteckningar för enskilda hus:

Sk = Skymningsvägen
Gr = Gryningsvägen

Sk 106 A 1 Sk 108 A 2 Sk 110 A 3
Sk 112 B 1 Sk 114 B 2 Sk 116 C 1
Sk 118 C 2 Sk 120 C 3 Sk 122 D 1
Sk 124 D 2 Sk 126 D 3 Sk 128 D 4
Sk 130 K G Sk 132 E 1 Sk 134 E 2
Sk 136 E 3 Sk 138 E 4 Sk 140 F 1
Sk 142 F 2 Sk 144 F 3 Sk 146 F 4
Sk 148 G 1 Sk 150 G 2 Sk 152 G 3
Sk 154 G 4 Sk 156 H 1 Sk 158 H 2
Sk 160 H 3 Sk 162 H 4
Gr 9 N 4 Gr 10 S 1 Gr 11 N 3
Gr 12 S 2 Gr 13 N 2 Gr 14 S 3
Gr 15 N 1 Gr 16 O 1 Gr 17 M 4
Gr 18 O 2 Gr 19 M 3 Gr 20 O 3
Gr 21 M 2 Gr 22 O 4 Gr 23 M 1
Gr 27 R 1 Gr 29 R 2 Gr 31 Q 1
Gr 33 L 6 Gr 35 L 5 Gr 37 L 4
Gr 39 L 3 Gr 41 L 2 Gr 43 L 1
Gr 45 Q 2 Gr 47 P 1 Gr 49 P 2
Gr 51 K 4 Gr 53 K 3 Gr 55 K 2
Gr 57 K 1 Gr 59 I 4 Gr 61 I 3
Gr 63 I 2 Gr 65 I 1