Medlemsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Styrelsen har en olycksfallsförsäkring som gäller vid personskada under medverkan i aktiviteter anordnade av 63:ans samfällighetsförening. Den gäller framförallt vid städdagar och möten. Skulle du skadas vid ett sådant tillfälle så kontakta styrelsen så vi kan undersöka om ersättning kan ges.