Akut

Att göra vid akuta situationer

Vid vattenproblem allmänt

  • Vattenläckage på det allmänna vattenledningsnätet i marken så du t.ex.
    kan se uppträngande vatten (ligger framförallt under våra gator)
  • Dåligt eller inget vattentryck
  • Konstig färg eller lukt på vattnet

eller när vattnet till den egna fastigheten måste stängas av

ring – dagtid 018 – 727 94 00 Uppsala Vatten och Avfall AB
jourtid 018 – 23 07 10 Journummer övrig tid

( Kontakta dessutom någon i styrelsen. )

Vid problem med TV/Bredband/IP-telefoni –

Ring Com Hem 90 222.

Vid akuta problem med snöröjningen

Ring ordföranden (se sidan med styrelsemedlemmar)