Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Information till nyinflyttade – 63:an

Information till nyinflyttade

Välkomna till Gryningsvägen/Skymningsvägen och 63:ans Samfällighetsförening i Storvreta

Med den här skriften vill vi informera er som är nya i området om de rättigheter och skyldigheter som gäller för alla oss som bor här.

Varje husägare i vårt område är automatiskt medlem i 63:ans samfällighetsförening. Tillsammans äger vi vägar, grönområden, lekplats, kabel-TV-nät, vatten- och avloppsnät samt en kvartersgård. Den är avsedd för gemensamma och privata arrangemang för boende i föreningen. De som bor på Skymningsvägen har även garagelängor och parkeringar som ägs och förvaltas gemensamt.

Styrelsen för samfällighetsföreningen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, se under fliken ”Funktionärer” här på hemsidan. Utöver styrelsen finns en gårdsfogde med särskild uppgift att se till kvartersgården och våra gemensamma ytterområden samt en webbmaster som har hand om vår hemsida.

Än en gång välkommen hit, nära vacker natur, nästan vid Fyrisåns strand och strax intill badplatsen! Vi hoppas att ni finner er väl tillrätta i vårt område och vi ser fram emot ett gemensamt arbete med våra grönområden, lekplatsen och kvartersgården. Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har några frågor. Det går bra att skicka mail till styrelsen. Du hittar ett mail-formulär på hemsidan under ”Kontakta styrelsen”.

63:ans Samfällighetsförening

1979 bildades 63:ans samfällighetsförening och som namnet antyder ägs den gemensamt av 63 fastigheter. Samfällighetens område framgår av karta som du hittar under Info/Regler > Områdeskarta. Samfällighetsföreningen förvaltar tre gemensamhetsanläggningar GA:5, GA:6 och GA:7. De tre gemensamhetsanläggningarna har olika delägare. Därför betalar inte alla fastigheter samma årsavgift till samfällighetsföreningen.

GA:5 innehåller kvartersgård, lekplats, vägar och gångar, grönytor, kabel-TV-nät, ledningar för vatten och avlopp. Delägare är samtliga 63 fastigheter. Här ingår alltså det mesta av föreningens gemensamma egendom.

GA:6 innehåller parkering och garage. Delägare är de 28 fastigheterna i storkvarteret (Skymningsvägen) som alla har garage i länga. Här ingår alltså garagen och parkeringen intill garagelängorna. Delägarna betalar en speciell avgift till föreningen, utöver den normala avgiften, som används för underhåll av garagelängor och parkering.

GA:7 innehåller dräneringsledningar vid husgrunderna. Delägare är enbart de åtta fastigheter som gränsar till Fullerövägen. Dessa hus ligger lågt i förhållande till vägen och har därför extra dränering, som har lagts i en separat gemensamhetsanläggning. Delägarna betalar en extra avgift till föreningen, utöver den normala avgiften, som fonderas för framtida renoveringsbehov.

Årsavgift

Den årsavgift som alla medlemsfastigheter i föreningen skall betala fastställs på den ordinarie föreningsstämman som hålls i mars. En stor post är det avtal för TV/Bredband/IP-telefon via Com Hem som föreningen har tecknat. En annan stor post är den snöröjning och halkbekämpning som måste göras på de av samfälligheten ägda vägar och gångar samt parkeringsplatsen. I övrigt används pengarna till underhåll av våra gemensamma anläggningar, fonderingar för kommande behov, el (värme i kvartersgården, eluttag för motorvärmare samt utebelysning) och försäkringar m.m. För mer information se vår hemsida.

Städdagar

Våra städdagar, som hålls en gång på våren och en gång på hösten, är viktiga för att hålla vårt gemensamma område i gott skick, vilket ökar både trivseln och värdet på de enskilda fastigheterna. Städdagarna brukar avslutas med gemensam lunch eller fika. Ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med sina grannar i området.

Kvartersgården

Kvartersgården, Skymningsvägen 130, är avsedd för gemensamma eller privata arrangemang för samtliga boende i samfälligheten, t.ex. möten, pingisspel och 50-års-kalas. Där hålls också våra föreningsstämmor. Gården är samlingspunkt för våra årliga vår- och höststäddagar.

Bokning av lokalen sker i bokningskalendern på hemsidan. Om lösenord – se nedan. När du bokat får du via e-post ett kvitto där det finns information om hur du får koden till ytterdörrens kodlås. Om du innan du bokar för första gången vill titta hur lokalen ser ut kan någon i styrelsen hjälpa dig med tillträde. Det är kostnadsfritt att låna lokalen, men kom ihåg att städa efter er. Läs ordningsreglerna som finns på hemsidan och följ de instruktioner som är uppsatta i lokalen!

I kvartersgården finns en mangel som är till för samfällighetens medlemmar.

Ritningar över samtliga hus i samfälligheten förvaras i kvartersgården. Dessa kan man låna och vid behov kopiera. För att låna ritning vänd er till någon i styrelsen.

På kvartersgårdens vind finns en lång stege som når upp till nock på samtliga hus i samfälligheten. Bokning av stegen sker på hemsidan – se ’bokningar’ i menyraden.

I kvartersgården finns även ett antal bord och stolar som går bra att låna hem en dag/kväll. Boka lokalen under den tid du lånar möblerna.

Hemsida och e-post

 

Samfällighetsföreningens hemsida innehåller information om det mesta som rör verksamheten i samfälligheten. Där kan du enkelt hitta t.ex. protokoll från årsstämmor, stadgar, ekonomi, information om sophämtning, regler för kvartersgården, information om TV/Bredband/IP-telefoni, kallelser till årsstämma och städdagar m.m.

Kontakta någon i styrelsen för att få användarnamn och lösenord till de lösenordsspärrade delarna på hemsidan!

Matrikel för 63:ans samfällighetsförening

Styrelsen för en matrikel över de boende/medlemmarna i 63:an för att vi skall veta vilka som är samfällighetens delägare. Uppgift om aktuell e-postadress är viktig för att styrelsen skall kunna skicka ut information på ett smidigt, snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Uppgifterna i matrikeln läggs ut på vår gemensamma hemsida, men eftersom den endast kan öppnas med ett lösenord får bara de boende i föreningen tillgång till matrikeln. Ni bestämmer dock själva vilka av era uppgifter som får bli åtkomliga av de andra boende.

Fyll i formuläret nedan eller skriv ut formuläret här och lämna till sekreteraren!

vfb id=2