Styrelsemedlemmar

Ordförande Anita Porjebäck Skymningsvägen 142 0703 – 545270  
Ledamot Carl Melander Skymningsvägen 156 0738-200032  
Sekreterare  Karin Eriksson Gryningsvägen 12 070-5801743  
Vice ordförande Daniel Nordholm Skymningsvägen 116 073-7525141  
Kassör Petter Lind Gryningsvägen 31 076-06 20 555  
Suppleant Jauanna Karim Skymningsvägen 154    
Suppleant Margareta Åkerstedt Gryningsvägen 14 0761 – 366469  

 

Andra roller

Gårdsfogde Anders Östling Skymningsvägen 146 Tel. 070-453 25 46  
Webbmaster Henrik Petrén Skymningsvägen 162 Tel. 072-582 5526