Ordförande Anita Porjebäck Skymningsvägen 142 0705-315270  
Ledamot Daniel Nordholm      
Kassör Thomas Goecke Skymningsvägen 136 070-6715562
Ledamot  Anne Backmark Gryningsvägen 16 0739-186555  
Ledamot Thom Lindberg Skymningsvägen 144  
Suppleant Karolina Lundegård      
Suppleant Karin Eriksson      

 

Andra roller

Gårdsfogde Anders Östling Skymningsvägen 146 Tel. 070-453 25 46  
Webbmaster Henrik Petrén Skymningsvägen 162 Tel. 072-582 5526