Instruktion

Instruktion till 63:ans bokningssystem

Bokningar av Kvartersgården skall endast göras i detta bokningssystem. Den tidigare kalendern för bokningar som fanns i Kvartersgården är indragen.

Bokningar får endast göras av myndig person tillhörande 63:ans samfällighetsförening.

Det finns ett lösenord för bokning av kvartersgården och stegen och ett annat för inloggning på övriga lösenordsskyddade sidor. Kontakta webbmaster (webbmaster@63an.se) eller någon i styrelsen om du har glömt lösenorden.

BOKNING

Klicka på önskat datum i kalenderdelen. Fyll sedan i uppgifterna i formuläret därunder. Alla fälten måste fyllas i. Klicka sedan på knappen ”Boka”. Systemet bokar nu upp din angivna tid och skickar en bekräftelse per mail till den angivna e-mailadressen.

Val av datum

Blå rutor visar datum som är helt obokade.

Orangea rutor med klocka i visar datum som är delvis bokade och där du kan boka övrig tid. Om du sätter markören på rutan så visas vilken tid som redan är bokad.

Orangea rutor utan klocka visar datum som är helt bokade.

Klicka på datumet du vill boka tid för. Bakgrundsfärgen för rutan ändras nu till svart. Då är det dags att fylla i formuläret.

Skulle du ha klickat på fel datum så kan du inte bara klicka på rätt datum för att byta datum. Du måste först klicka på ett datum senare än det du klickade på så två datum i följd blir svartmarkerade. Nu kan du klicka på rätt datum och få det svartmarkerat samtidigt som de två som nyss var svartmarkerade blir normala igen.

Bokning från ett datum till ett annat

Du kan göra en bokning som sträcker sig från ett datum och in i datumet därpå t.ex. från eftermiddagen en dag och till lunch dagen därpå. Det går dock inte att göra bokningar som sträcker sig över tre datum eller fler.

Klicka först på det första datumet så det blir svartmarkerat och datumet därefter blir ljusblått (gäller inte orangea datum). Klicka därefter på datumet efter det du klickade på först. Nu är båda datumen svartmarkerade och du kan fylla i formuläret med dina uppgifter.

Från tid och Till tid

Från tid är förstås det klockslag som bokningen ska börja. Ange tiden med två siffror för timme och två siffror för minut t.ex. 0900. Systemet skriver det som 09:00 men du behöver inte skriva in kolontecknet. Systemet klarar inte att hantera midnatt som Från eller Till tid så ange inte 24:00 eller 00:00 även om det går att skriva in. Ange istället någon minut innan eller efter midnatt. Du kan börja en bokning från samma klockslag som en annans bokning slutar och fram till samma klockslag som en annans börjar.

Om du markerat två på varandra följande datum så hamnar Till-tiden på det senare datumet.

Förnamn och Efternamn

Här ska du skriva in ditt namn. Det räcker med ett förnamn även om du har fler.

Email

Här fyller du i den e-mailadress du vill ha bekräftelsen till.

Adress

Klicka på den lilla rutan till höger så du får fram en rullningslist. Skrolla fram din adress och klicka på den. Råkade det bli fel så är det bara att göra om valet.

Telefon

Fyll i det telefonnummer vi kan nå dig på om det uppstår frågor eller problem kring bokningen.

Boka

När allt är ifyllt och klart ska du klicka på knappen ”Boka” längst ner på sidan.

Avbryta bokningen

Om du inte vill fullfölja bokningen så kan du när som helst innan du tryckt på Boka-knappen avbryta genom att helt enkelt lämna sidan med bokningskalendern.

BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Detta är en bekräftelse på din bokning. Den kommer till din mail inom några minuter. Nedtill på bekräftelsen finns länkar så du kan ändra din bokning eller ta bort den helt.

ÄNDRA BOKNING

Du kan ändra datum och tid för din bokning ett obegränsat antal gånger.

Ta fram Bokningsbekräftelsen i din mail för den bokning som ska ändras.

Markera hela länken som är för att ändra bokningen. Länken finns nedtill på Bokningsbekräftelsen.

Nu får du fram bokningssystemets sida för Ändra/ta bort bokning.

Du kan endast ändra den bokning som du har på bekräftelsen. Har du fler bokningar så kontrollera att du använt länken till rätt bokning.

Ändra de uppgifter du önskar.

Klicka på knappen ”Change your Booking”.

Efter några minuter får du en bekräftelse om ändringen på mailen.

TA BORT BOKNING

Du kan ta bort en bokning du inte längre behöver. Du kan endast ta bort dina egna bokningar.

Ta fram Bokningsbekräftelsen i din mail för den bokning som ska tas bort.

Markera hela länken som är för att ta bort bokningen. Länken finns nedtill på Bokningsbekräftelsen.
Nu får du fram bokningssystemets sida för Ändra/ta bort bokning.

Du kan endast ta bort den bokning som du har på bekräftelsen. Har du fler bokningar så kontrollera att du använt länken till rätt bokning.

Klicka på knappen ”Cancel Booking”.

Efter några minuter får du en bekräftelse om borttaget på mailen.