Kvartersgården

63:ans Kvartersgård

(OBS om du vill boka kvartersgården, gå då till bokningskalendern)

Kvartersgården, Skymningsvägen 130, är avsedd för gemensamma eller privata arrangemang för samtliga boende i samfälligheten, t.ex. möten, pingisspel och 50-års-kalas. Där hålls också våra föreningsstämmor. Gården är samlingspunkt för våra årliga vår- och höststäddagar.
Det är kostnadsfritt att låna lokalen, men kom ihåg att städa efter er. Läs ordningsreglerna nedan och följ de instruktioner som är uppsatta i lokalen!
Bokning av lokalen sker i bokningskalendern på hemsidan. Det finns ett lösenord för bokningskalendern och ett annat för inloggning på lösenordskyddade sidor. Kontakta webbmaster (webbmaster@63an.se) eller någon i styrelsen om du har glömt lösenorden.
När du bokat får du via e-post ett kvitto där det finns information om hur du får koden till ytterdörrens kodlås.
Om du innan du bokar för första gången vill titta på hur lokalen ser ut kan någon i styrelsen hjälpa dig med tillträde.
I kvartersgården finns en mangel som är till för samfällighetens medlemmar.
Ritningar över samtliga hus i samfälligheten förvaras i kvartersgården. Dessa kan man låna och vid behov kopiera. För att låna ritning vänd er till någon i styrelsen.
På kvartersgårdens vind finns en lång stege som når upp till nock på samtliga hus i samfälligheten. Bokning av stegen sker på hemsidan.
I kvartersgården finns även ett antal bord och stolar som går bra att låna hem en dag/kväll. Boka lokalen under den tid du lånar möblerna.

Ordningsregler

63:ans kvartersgård är tillgänglig endast för medlemmar i 63:ans samfällighet. Att låna ut kvartersgården till annan person är inte tillåtet utan styrelsens godkännande.

För att utnyttja kvartersgården krävs bokning av medlem i 63:ans samfällighet. Bokning görs på samfällighetens hemsida. Detta gäller alltid, även vid sporadiskt pingisspel och liknande. I matrikeln upptagen fastighetsägare är ansvarig för bokningen. Max 36 timmar får bokas i följd för ett visst evenemang. Ingen verksamhet som kan verka störande för omkringboende är tillåten efter 23:00 på kvällen.

Den som bokar kvartersgården är ansvarig för att lokal och utrustning inte skadas. Den som åstadkommer skada eller åverkan på lokal eller utrustning är ersättningsskyldig till samfälligheten. Uppkommen skada eller åverkan skall omedelbart anmälas till styrelsen.

Upptäcker man skada före användandet skall detta anmälas till gårdsfogden eller medlem av styrelsen. I annat fall kan man själv drabbas av ersättningskrav för uppkommen skada.
Lokalerna skall städas och ställas i ordning efter varje användning. Detta skall vara genomfört och klart vid bokningstidens slut.

Rökning är inte tillåtet i kvartersgården.

Kontrollera innan ni lämnar lokalen att inga spisplattor är på, att sladdar till kaffebryggare, vattenkokare och andra apparater är utdragna, att alla vattenkranar är stängda och att all belysning är släckt.

Vintertid skall elementen vara ställda så att lokalen håller en grundtemperatur av 16 grader. Temperaturen får naturligtvis höjas under bokningstillfället, men skall när bokning upphör regleras tillbaka till grundinställningen. Instruktion hur man reglerar elementen finns i lokalen.

Våldsamma bollspel (innefotboll o dyl.) är inte tillåtna.

Vuxen medlem som bokat lokalen är ansvarig för allt som sker i kvartersgården.

Den som bryter mot dessa regler kan mista rätten att använda lokalen.