Protokoll från Styrelsemöte 2006-03-06

Närvarande: Tony Bengtsson, Hans Josefsson, Hans Beskow, Sture Hortlund, Jaan Grünberg.

§ 6.      Förra årsstämman ville veta mer om Grannsamverkan. Sture H ska kolla upp lämplig föredragshållare som kan komma till årsstämman och prata om detta.

§ 7.      Sture H rapporterar om ekonomin. Samfällighetens ekonomi har gått med drygt 11.000 kr underskott under det gångna verksamhetsåret. Underskottet beror nästan enbart på den lagning av asfalt som gjorts under året, som inte fanns med i budgeten, samt på visst överdrag för snöröjningen. Dessa två saker drog ca 20.000 kr över budget. Det balanseras dock delvis av att diverse andra poster tillsammans gått ca 10.000 kunder budget (framför allt yttre underhåll). Styrelsen kommer att rekommendera stämman att underskottet balanseras mot eget kapital.

§ 8.      Budgetförslaget för nästa verksamhetsår diskuterades. En del poster justerades uppåt eller nedåt. Budgeten innebär att årsavgiften för samfälligheten föreslås höjas från 2000 kr till 2200 kr, främst beroende på ökade utgifter för snöröjning och förutsedda utgifter för reparation av fönster i Kvartersgården, samt viss väntad ökning för kabel-TV, som är en indexreglerad avgift. För garagen föreslås en höjning av årsavgiften från 1000 kr till 1300 kr, främst beroende på ökade utgifter för snöröjning och för den besiktning av garagen som utfördes i december, men där fakturan kom i januari.

§ 9.      Reparation av garagelängorna diskuterades. Hans B har tagit in offerter från två olika firmor på omläggning av taket på alla tre längor. Båda anger ungefär samma kostnad, ca 156.000 kr inkl moms, men den ena inkluderar även byte av träpanelen på framsidan. En offert på ommålning av garageportarna har också tagits in. Det skulle kosta ca 68.000 kr. Enligt tidigare intagen offert skulle byte av samtliga portar mot nya kosta ca 168.000 kr. Ommålning skulle alltså kosta ca 40% av vad nya portar kostar, vilket känns onödigt mycket. Styrelsen kan inte rekommendera ommålning av portarna. Beslutar att Hans B ska skriva en motion till stämman om byte av både tak och portar. Detta beräknas alltså kosta ca 324.000 kr. Styrelsen ska föreslå stämman att detta finansieras genom att garagens nuvarande fond och överskott (ca 74.000 kr) används och resterande 250.000 kr lånas. Sture H har frågat på bank om vilken ränta vi skulle kunna få, det blir ca 5%. Om vi lånar på 20 år med rak ränta så blir det ca 900 kr/år/hus i början och ca hälften av det mot slutet. Om stämman antar denna motion så kommer årsavgiften för garagen att behöva höjas med ytterligare ungefär 900 kr/år. Viss oklarhet finns om garagen kan/får/bör användas som säkerhet för lånet. Räntan 5% förutsätter att banken kan få ”fullgod säkerhet” för lånet.

§ 10.  Den östra kullen diskuterades. Asfaltering kostar ca 40-50.000 kr. Plus en basketkorg, som gissningsvis kostar 5-10.000 kr. Men spela basket kan man göra på PP och bordtennis finns i Kvartersgården. Beslutar att rekommendera stämman att inget vidare görs vid den östra kullen.

§ 11.  Styrelsen har tidigare beslutat att protokoll från styrelsemöten ska anslås på webbsidan, i förkortad form. Hans B har inte fått det gjort, delvis pga extra arbete med att förkorta protokollen. Enligt Tony B så ställer PUL inte så hårda krav som vi tidigare trodde. Beslutade att protokollen ska anslås på webbsidan i helt oavkortad form.

§ 12.  Datum och tid för nästa styrelsemöte bestämdes inte, eftersom detta var sista mötet med den nuvarande styrelsen.


Publicerat

i

av

Etiketter: