Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2008-12-02 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2008-12-02

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2008-12-02

Plats: S:t Olofsgatan 9.

Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant) och Mats Wiberg(webbmaster).

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.

 

3. Lars-Gunnar Larsson och Vera Andersson utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5. Genomgång av föregående protokoll.

Beslutade styrelsen att lägga protokollet till handlingarna.

 

6. Aktivitetslistan

Samtliga aktiviteter enligt aktivitetslista från 2008-11-17 kvarstår

Beträffande nya bänkar vid Kvartersgården informerade Vera i huvudsak följande:

Hammarskogs snickeri kan tillverka Stockbänksbord till ett fast pris om 4000 kr plus moms per Stockbänksbord. Stockbänksbord kan köras ut till Storvreta till en transportkostnad om 80 kr/km. Hur många Stockbänksbord behövs och kan vi få rabatt? Stockbänksborden kan fås med gratis inbränt varumärke på bordskivans undersida enligt följande ”Tillhör  63ans samfällighetsförening i Storvreta”  Tel. nr till Hammarskogs snickeri är 018-727 0396 eller 018-727 03 97.

Beträffande inköp av ny gunga lovade Björn att försöka köpa den före årsskiftet samt även försöka hitta ny armatur till Kvartersgården före årsskiftet.

 

7. 63ans 30 års jubileum 2009.

Diskuterades detta ingående varvid i huvudsak följande framkom:

–         jubileet  med olika aktiviteter bör vara i slutet av augusti när de flesta haft sin semester

–         aktiviteter typ lekar etc. bör genomföras dagtid och eventuell middag kvällstid

–         funktionärer för olika aktiviteter bör utses i god tid och inte nödvändigtvis ur styrelsen

–         enkät ut till medlemmarna i god tid för att stämma av intresset/intresseanmälan för att underlätta  planering av aktiviteter samt inköp av mat/catering/grilleri

–         middag utomhus långbord/partytält, Kvartersgården matcentral? Kvartersgården för litet för middag?

–         föredragshållare om utvecklingen av 63ans samfällighetsförening = Ingvar Johansson

–         arkeologkontakter/föredrag =PO

–         om grillning/kolla upp tillstånd i god tid/ andra tillstånd.

–         styrelsen kommer inte att servera alkohol men bjuda på maten/ eller subventionera?

–         förslag på lämpliga aktiviteter sätts i ihop och skickas ut med enkät?

–         aktiviteter bör avhållas i närheten av Kvartersgården

 

Styrelsen kommer att under första kvartalet 2009 dra upp fortsatta riktlinjer och fördela planering och genomförande av aktiviteter sins emellan.

 

 

8. Övriga frågor.

Informerade Sture om att garageavgiften hade betalts av alla som har garage i garagelängorna utom 1 familj. Beslutade styrelsen att uppdra åt Sture att skicka skriftlig påminnelse med sista betalningsdatum. Hjälper inte detta kommer hela eller delar av styrelsen göra hembesök hos berörd familj.

 

9. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 12 januari kl.19.00 i Kvartersgården.

 

Vid protokollet

 

Bo Söderlund

 

 

Justeras

 

Lars–Gunnar Larsson                                 Vera Andersson

 

 

2008-12-07


Publicerat

i

av

Etiketter: