Protokoll från Styrelsemöte 2009-04-21

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-04-21

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lars Nordström, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson

 

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Gällande samfällighetens elavtal som det beslutades på förra mötet att Sture skulle teckna om under april månad så beslutade styrelsen gemensamt att skjuta upp det åtminstone en månad. Anledningen är att vi tror att priserna kommer att gå ner ytterligare om vi väntar lite. I övrigt ingen anmärkning på föregående protokoll.

 

6. Vårens städdag

Det blir en ganska traditionell vårstäddag, med lunch efteråt. Det som kan nämnas utöver det vanliga är främst att parkeringsavdelarna på Skymningsvägen kommer att tas bort (och parkeringsrutor målas) samt att en ny bänk kommer att placeras vid kvartersgårdens lekpark.

Styrelsen går igenom och uppdaterar den aktivitetslista som kommer att användas under städdagen.

Sture har bett Rådman att innan städdagen frakta bort den sandhög som fortfarande finns kvar utanför kvartersgården. Sture har också beställt den bänk som styrelsen beslutade om på föregående möte. Den kommer förhoppningsvis att levereras under veckan så att den kan monteras under städdagen.

PO har förberett för att kunna måla nya parkeringsrutor (bl a köpt in vit färg). PO ordnar med grus för att kunna fylla på med ännu mer grus i gamla sandlådan utanför kvarterslokalen.

PO kommer att skriva ut och lägga fram närvarolistor för städdagen.

 

7. 63:ans 30-års jubileum

Styrelsen beslutade att firandet kommer äga rum lördagen den 22 augusti. (De tidigare alternativen var 22 resp 29 aug, det sistnämna gick bort pga att det sammanfaller med Storvretadagarna.) Bjarne ska kolla upp några alternativ på mat bland sina kontakter.

Styrelsen kommer under städdagen att ta tillfället i akt och undersöka lite hur intresset hos 63:ans medlemmar är just gällande 30-års firandet. Vi kommer bl a att ha lappar framme kring detta;

  • vilka är preliminärt intresserade av att delta i firandet den 22 aug?
  • nya förslag på festliga aktiviteter?
  • vilka vill ingå i festkommittén?

Troligtvis kommer styrelsen (efter städdagen) att skicka ut en enkät till alla hushåll eller gå runt och knacka dörr för att veta hur stort intresset är.

 

 

8. Ekonomi

Se punkt 5.

 

9. Arbetsfördelning inom styrelsen

Styrelsen uppdaterar tillsammans listan över de arbetsuppgifter som åligger styrelsens medlemmar. Denna kommer att gälla tills vidare. Vera uppdaterar och kommer att sprida den till styrelsens medlemmar.

 

10. Aktivitetslistan

 

11. Övriga frågor

PO har fått en skiva med samlade dokument från Björn Stålnacke, som var samfällighetens förra ordförande. Dessa dokument kommer att spridas via mail till alla medlemmar i styrelsen, Bjarne ordnar det, och skivan placeras i kassaskåpet i kvarterslokalen.

 

12. Nästa möte

Onsdag den 13 maj kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: