Protokoll från Styrelsemöte 2009-10-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-10-20

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lasse Nordström, Vera Andersson samt webbmaster Mats Wiberg.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Lasse och PO har kollat upp priser för material för nästa års renovering av Skymningsvägens garagelängor. Bjarne har haft kontakt med två firmor och inväntar offerter. Styrelsen kommer att summera och titta på de olika alternativen vid nästa möte, den 24 november, för att därefter förbereda motion(er) till årsstämman.

 

6. Ekonomi

Ekonomin är stabil totalt sett. Sture berättar att några medlemmar fortfarande släpar efter med inbetalningarna, han kommer att påminna vederbörande om detta.

 

7. 63:ans webbsida

I kväll hade vi särskilt bjudit in samfällighetens webbmaster, Mats Wiberg, för att diskutera några saker kring hemsidan. Bland annat pratade vi om att försöka få till ett ”roligare” foto av kvartersgården, som matchar varje årstid. (Mats ska så fort som möjligt plåta en höstversion av gården.) Små foton på styrelsens medlemmar ska också finnas på hemsidan. Bjarne och Mats tar ansvar för att börja skissa på innehåll i ett framtida nyhetsbrev eller liknande som ska mailas ut till alla medlemmar (förutsatt att de har angivit sin mailadress förstås). Vi andra fyller på med idéer. Vi samtalade också kring hur vi kan göra vår hemsida ännu mer attraktiv. Fortsättning följer…

 

8. Snart är det städdag

PO har tagit emot anmälningar inför höstens städdag. Hittills är det endast 34 vuxna och 15 barn som är anmälda. PO tar fram en aktuell lista över ”att-göra-saker” till städdagen.

Vera tar ansvar för att köpa in fika.

 

9. Aktivitetslistan

Ingen uppdatering av aktivitetslistan.

 

8. Övriga frågor

Bokhylla. Lasse kommer att köpa in en bokhylla, alternativt hyllor, som ska sättas upp i hallen i vår kvartersgård. Hyllan ska fungera som en gemensam bokhylla med bytesböcker för alla medlemmar. Mer information kommer att finnas vid bokhyllan!

 

Kommunens lekpark. Kort idéutveckling kring vad vi kan tänkas föreslå till kommunen att de kan göra; Grillplats, boulebana, bollplank, skridskobana, inlinesramp, stenlabyrint, badmintonplan, frisbeebana eller endast en grusplan så att barnen kan ställa sina mål där och slippa spela på gatorna. Idéerna kommer att bli fler framöver. Styrelsen tar gärna emot förslag kring detta! Observera att vi ej bestämmer över vad som ska göras, men vi kan ju alltid komma med förslag till kommunen.

 

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöten blir, som vi tidigare har bokat in, tisdag den 24 november kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: