Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2010-01-19 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2010-01-19

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2010-01-19

Plats                            Hemma hos Ewa, Sk 134

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

6. Ekonomi

Sture visar budgeten som lades inför 2009 och redogör för det ekonomiska resultatet för hela det gångna året. Ekonomin är god. De avvikelser som kan nämnas är att jubileumsfirandet blev betydligt billigare, kostnaderna för underhåll av kvartersgården blev heller inte lika höga och elkostnaden blev något högre.

 

7. Inför årsstämman

Datum för årsstämman blir tisdag den 23 mars, kl. 19.00.
PO kommer den här veckan att skriva en lapp, som Ingemar delar ut till alla 63:ans hushåll, med information om datum för årsstämman samt att styrelsen tar emot motioner fram till och med den 14 februari.
Styrelsen kommer att träffas den 16 februari – fram till dess kommer Sture att förbereda viss ekonomisk redovisning, Vera förbereder ett förslag till verksamhetsberättelse. Senast den 9 mars (14 dagar före årsstämman) ska styrelsen skriftligt informera alla medlemmar om: alla motioner, ekonomisk redovisning för 2009, verksamhetsberättelse samt budget inför 2010.

Ingemar kommer inom kort att ta kontakt med valberedningen.

 

8. Aktivitetslistan

Uppdatering av aktivitetslistan.

 

9. Övriga frågor

Tre offerter har nu kommit in angående den kommande garagerenoveringen på Skymningsvägen. ”Garagegruppen” har träffats och diskuterat vidare, de kommer att förbereda en motion till årsstämman.

Lasse är klar med förtydligande av anvisningsskyltarna till Skymningsvägen, de kommer att sättas upp inom kort.

En e-postlista (utifrån matrikeln) är skickad till vår webbmaster. Dock saknas e-postadress till ca 10-15 % av alla medlemmar.
 

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöten blir tisdag den 16 februari kl. 19.00 i kvartersgården.

 

Styrelsen tackar Ewa för gott fika!

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: