Protokoll från Styrelsemöte 2010-03-23

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2010-03-23

Plats                              Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström, Ewa Larsson och Vera Andersson

 

Ett kortare möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var att fördela rollerna inom den delvis nya styrelsen.

 

 

1. Konstituering

Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande                    Ingemar Norén

Vice ordförande              Lars Nordström (ny)

Sekreterare                    Vera Andersson

Kassör                           Sture Hortlund

Ledamot                        Nils-Bjarne Edlund

Suppleant                      Mari-Ann Einarsson (ny)

Suppleant                      Ewa Larsson

Gårdsfogde                     Richard Widman

Webbmaster                   Mats Wiberg

 

2. Mötesdeltagande

Styrelsen beslutade att våra två suppleanter kommer att kallas till våra styrelsemöten och förväntas delta precis som övriga styrelsemedlemmar.

 

3. Firmatecknare

Styrelsen utsåg ordförande Ingemar Norén samt kassör Sture Hortlund till firmatecknare, var och en för sig.

 

3. Vårens städdag

Städdagen kommer troligen att äga rum lördagen den 24 april. Mer detaljer kring denna kommer att diskuteras under nästa möte.

 

4. Aktivitetslista

Under detta möte tittade vi inte närmare på aktivitetslistan utan resonerade mer fritt kring vad styrelsen kommer att ha för uppgifter/aktiviteter under den närmaste tiden.

Här nämns några saker: städdagen, motionen om parkeringen vid garagen, roller inom styrelsen samt vad som förväntas av var och en.

 

5. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 13 april kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

 

Sekreterare                       Justerare                            Justerare

Vera Andersson                  Lars Nordström                    Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: