Protokoll från Styrelsemöte 2010-08-24

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum            2010-08-24

Plats              Skymningsvägen 126

Närvarande   Ingemar Norén, Lars Nordström. Sture Hortlund,

Mari-Ann Einarsson och så småningom Nils-Bjarne Edlund.

 

1.    Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2.    Val av sekreterare

Mari-Ann Einarsson valdes till sekreterare.

 

3.    Val av justerare

Lars Nordström och Sture Hortlund valdes till justerare.

 

4.    Föregående mötes protokoll

Sture tog upp om snöröjningen. Han har pratat med Rådman och i dagsläget

Var det inte klart vem som ska ta över. Rådman skulle sätta in annons om att

den här tjänsten var ledig.

 

5.    Övriga frågor.

Besiktning av lekplatsen har utförts av Thomas Isenborg / Säkra lekplatser i

Uppsala. Tre mindre anmärkningar kom fram och förmodligen kan vi fixa

dessa själva. Lasse pratar med Rickard om detta.

 

Välkomstpapper: En nyinflyttad familj måste få ”Välkomstpapper” som

Innehåller info om föreningen. Vera har lovat att leta reda på dessa papper

Och ge till nyinflyttade.

 

Ekonomi: Sture redogjorde för den. Några hade ännu inte betalat

Medlemsavgiften, men har fått påstötning.

 

6.    Aktiviteter:

Stubbarna vid torget: Bjarne ska ta ny kontakt med Jällaskolan.

 

Armarur i kvartersgården: JLamporna i taket är trasiga. Lasse kontaktar

Elektrikern Göran Karlsson.

 

Sandlädan vid kvartersgården: Mer grus behövs. Lasse kollar upp hur mycket grus som behövs och om ev ”vibrator” kan ordnas.

 

Gatubelysningen: Kåporna på lyktstolparna är grå och behöver målas.

Vi kollar upp hur många lampor det är.

 

Kvartersgårdens ytterväggar: Alla ytterväggar är inte målade.

 

Garagen: Bjarne ser till att det blit ett möte i kommettén och gör en besiktning.

Lasse kan kontakta Pousettes Trä som i sin tur är ett XL-företag

 

7.    Brandsläckarbesiktning.

Mattias Frisk har mailat att det var dags att kolla upp brandsläckaren i

Kvartersgården. Lasse ringer honom och frågar om det behövs göras varje

År och kollar kostnaden.

 

8.    Städdag:

Vi bokade in städdag till den 23 oktober. Kallelse bör gå ut en månad före.

 

9.    Nästa sammanträde.

Nästa sammanträde blir 28 september kl.19. i kvartersgården om ej annat

Anges.

 

10. Tack för gott fika.

 

 

Sekreterare                         Justerare                             Justerare

Mari-Ann Einarsson           Lars Nordström                   Sture Hortlund


Publicerat

i

av

Etiketter: