Protokoll från Styrelsemöte 2011-05-25

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2011-05-25

Plats                              Kvartersgården

Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Piispanen,  och Camilla Hartmann

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Camilla Hartmann valdes till sekreterare för dagens möte.

 

3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

4. Styrelseprotokoll

Vi bestämde att föregående mötes protokoll skall skickas till alla ledamöter innan nytt styrelsemöte äger rum. Det skall även skickas till Mats för att läggs ut på hemsidan

 

5. Efter städdagen

Städdagen avlöpte väl, varför det inte finns något speciellt att rapportera.

 

Garagekommittén har nu kommit igång med byta byte av panel.

 

Lars grundade brädor på kvartersgården på städdagen. Han erbjöd sig att måla klart dessa.

 

Uppdateringar på aktivitetslistan diskuterades.

 

Pasi sade att han kanske kunde få fram sten till torget. Han skulle undersöka saken.

 

6. Nycklar till kvartersgården

 

Alla i styrelsen bör ha en allmän nyckel samt en huvudnyckel.

Köket kommer att hållas olåst, vilket innebär att huvudnyckel ej behöver lånas ut vid fester och liknande.

 

7. Efter TV-mötet

Sture har gått igenom vad det är som gäller för IP-telefoni och abonnemang . Han har även gått ut med information till samfällighetens medlemmar.

 

8. Snöröjning

Rådman slutar för gott. En eventuell entreprenörkommer ut i början på Juni för att informera sig om snöröjningens omfattning.

 

8. Ekonomi

Sture Hortlund presenterade samfällighetens ekonomi till dags datum.

 

 

9. Övriga frågor

Hemsidan behöver en översyn. Detta skall styrelsen göra under hösten, tillsammans med wemaster Mats.

Vi bör gå igenom samfällighetens ansvarsförsäkring.

Camilla delar ut information till nyinflyttade.

 

 

9. Nästa möte

Nästa möte är den 23/8. Klockan 19 i kvartersgården.

 

 

 

Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                             Justerare

 

Camilla Hartmann Norman                            Hans-Olov Norrgård


Publicerat

i

av

Etiketter: