Städdagen igen

Man har varit med alldeles för länge nu så tid och plats tar man lite för givet,
men alla har ju inte varit med förr så ett litet tidschema:

kl. 10  samling vid kvartersgården där man skriver på närvarolista samt antecknar sig för de arbetsuppgifter som finns på lista
kl. 12  fika vid kvartersgården
därefter gör man färdigt den arbetsuppgift man påbörjat om den inte redan är avslutad.

Om det är några tveksamheter vad som skall göras, så finns styrelsen tillgänglig under dagen, i början i kvartersgården och sedan ute på fältet någonstans.


Publicerat

i

av

Etiketter: