Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-18 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid extra sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-06-18

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning omfattande åtgärder beträffande lekplatsbesiktning och beslut om ny gårdsfogde.

 

4. Åtgärder beträffande lekplatsbesiktning (2007-05-02).

Informerade Björn Stålnacke att han åtgärdat de fel som i besiktningsprotokollet betecknats som B-fel. Beslutade styrelsen att resterande C-fel kan åtgärdas vid höstens städdag.

 

5.Ny gårdsfogde.

Beslutade styrelsen att utse Richard Widman, Gr 23 till ny gårdsfogde efter Leif Porjebäck.

Widman börjar omedelbart. Widman erhåller ett arvode om 5000 kr /år. Höjningen av arvodet

motiveras av att dels arvodet varit oförändrat dvs. 4000 kr/år under en längre tid dels att det skulle underlätta att i fortsättningen finna nya kandidater. Widman kan nås på tel: 018-36 60 05, mobil:070-626 66 81, e-post: richard.widman@comhem.se

 

6. Nästa styrelsemöte hålls den 13 augusti 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

7.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

 

 

 

2007-06-23


Publicerat

i

av

Etiketter: