Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2007-08-13 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2007-08-13

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-08-13

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 2007-06-04 och 2007-06-18 varefter styrelsen beslutade att lägga dessa till handlingarna.

 

5.Informerade Björn Stålnacke om Uppsala Kommuns beslut angående gräsklippning av vissa gräsytor i Storvreta. Beslutet om det står fast kommer sannolikt att innebära att gräsytorna ner mot Fyrisån gränsande mot 63:ans samfällighet blir ängsytor dvs. ogräset får växa fritt. Se bilaga 1. Hans Norrgård Sk 120 har i anledning av detta inkommit med skrivelse till styrelsen. Se bilaga 2.

Diskuterades ärendet ingående varefter styrelsen beslutade att inkomma med skrivelse med våra synpunkter till Kommunen senast den 1 november 2007. Styrelsen kommer dessförinnan även att kontakta andra berörda parter t.ex. den andra samfällighetsföreningen på Skymningsvägen samt skolor.

 

6.Redovisades förslag till textinnehållet i ett kommande utskick samt information på hemsidan enligt tidigare beslutad arbetsfördelning.

Konstaterades att viss redigering återstod samt att allt material därefter skall skickas till Björn Stålnacke som sammanställer materialet för en sista finputsning vid nästa styrelsemöte.

 

7.Informerade  Sture Hortlund om det ekonomiska läget. Se bilaga 3.

 

8. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1.Återstår uppsättning av skyltar. Ärendet kvarstår.

Ritningar. Arkiveringsinstruktion. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Medlemsmatrikel. Revidering /uppdatering/hemsida. Ärendet kvarstår.

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen Ärendet kvarstår.

Gemensamma aktiviteter.  Ärendet kvarstår.

Kvartersgården. Reparationsbehov: trasig fönsterkarm. Ny beställd av Porjebäck.

Missfärgad vägg, fönstergaller. Ärendet kvarstår.

 

Kommunens lekplats. Ärendet kvarstår.

Grannsamverkan. Ärendet kvarstår.

Brandsäkert arkiveringsskåp.Ärendet kvarstår. Ansvarig Sture Hortlund.

Lekplatsbesiktning. C-fel åtgärdas vid höstens städdag. Ärendet kvarstår

 

 

 

9. Övriga frågor

 

A. Ritningsskåp.

 

Beslutade styrelsen att inköpa ett ritningsskåp av LG  Larsson Gr 63 till ett pris av 500 kr.

I skåpet som finns uppsatt i kvartersgården skall diverse ritningar förvaras.

 

B. Betalning av årsavgift. 

 

Vad kan styrelsen göra vid sen eller utebliven betalning från medlem?

Bo Söderlund åtog sig att titta på detta till nästa sammanträde.

 

C. Trettioårsjubileum/fest 2009

 

I juli 2009 fyller 63:an 30 år.

Planering inför detta. Ärendet upp på aktivitetslistan.

 

D. Beslutade styrelsen att kalla den nye gårdsfogden Richard Widman samt vår webbmaster Mats Wiberg till nästa styrelsemöte.

 

10. Nästa styrelsemöte hålls den 10 september19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

11.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

 

 

 

2007-08-14


Publicerat

i

av

Etiketter: