Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-17 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-17

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-03-17

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström och Vera Andersson

 

Ett kortare och mer informellt möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var att fördela rollerna inom den delvis nya styrelsen.

 

 

1. Konstituering

Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande                    Ingemar Norén

Vice ordförande              PO Dovner

Sekreterare                   Vera Andersson

Kassör                          Sture Hortlund

Ledamot                        Nils-Bjarne Edlund

Suppleant                      Lars Nordström

Suppleant                      Ewa Larsson

Gårdsfogde                    Richard Widman

Webbmaster                  Mats Wiberg

 

2. Mötesdeltagande

Beslut togs om att våra två suppleanter kommer att delta på styrelsens sammanträden precis som övriga styrelsemedlemmar förväntas göra.

 

3. Vårens städdag

Städdagen kommer att äga rum lördagen den 18 april. Mer detaljer kring denna kommer att diskuteras under nästa möte.

 

4. Aktivitetslista

Under detta möte tittade vi inte närmare på aktivitetslistan utan resonerade mer fritt kring vad styrelsen kommer att ha för uppgifter/aktiviteter under den närmaste tiden.

Här nämns några saker: städdagen, motionen om parkeringen vid garagen, roller inom styrelsen samt vad som förväntas av var och en.

 

5. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 30 mars kl. 19.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Vera Andersson


Publicerat

i

av

Etiketter: