Protokoll från Styrelsemöte 2009-05-13

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-05-13

Plats                            Gryningsvägen 23

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson.

 

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Ewa Larsson valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Föregående protokoll godkändes, ingen anmärkning.

 

6. Uppföljning av städdagen

31 (av 63) hushåll deltog i städningen, åtminstone var det så många som hade antecknat sig på närvarolistan. Den gamla sandlådan vid kvarterslokalen var ett av dagens projekt, kanterna kapades och styrelsen tycker att det blev jättebra. Det behöver dock fyllas på med ännu mer grus, troligen kommer det att göras under höstens städinsats samtidigt som en ”padda” hyrs in. Nämnas kan också att parkeringsrutorna vid Skymningsvägen ändrades som planerat.

63:an bjöd på lunch bestående av rostbiff, potatissallad, sallad, korv med bröd samt läsk. Tyvärr blev det lite snålt med mat tack vare att fler personer kom och åt än vad som hade anmälts innan.

Totalt sett är styrelsen mycket nöjd med städdagen! Alla som var med gjorde en kanoninsats. Och vädergudarna var med oss J

 

7. Ekonomi

Sture informerar om det ekonomiska läget och går igenom balansrapporten och resultatrapporten. Nämnas kan att kontot för yttre underhåll har överskridits en aning pga exempelvis inköp av en bänk samt att en trasig gunga har bytts ut. Kostnaderna för gatuunderhåll/snöröjning har hittills varit relativt låga. Totalt sett är läget stabilt.

Styrelsen beslutar att Sture omgående ska teckna om elavtalet.

 

8. 63:ans 30-års jubileum

Under städdagen tog styrelsen tillfället i akt och undersökte lite kring intresset för ett 30-årsfirande. Fyra hushåll hade antecknat sig som intresserade av att ingå i en festkommitté. Ingemar ombads kontakta dessa personer för att bjuda in till ett möte. Förslag på datum är 25, 26 eller 27 maj. Tanken är att både festkommittén och styrelsen ska delta på detta första möte.

Sture visar i ett reklamblad från Jysk – partytält till bra pris, vilket absolut kan vara ett lämpligt alternativ till festen eftersom det är dyrt att hyra partytält. Dessutom kanske vi vill ha fest fler gånger. Inget beslut togs.

 

9. Aktivitetslistan

Genomgång och uppdatering av aktivitetslistan.

 

10. Övriga frågor

Sture tar upp frågan hur vi ska fördela styrelsens arvode. Arvodet är på 5000 kr. Beslut togs att låta pengarna (precis som förra året) gå till en gemensam middag.

 

Ewa handlade mat till städdagen och det verkar inte som att 63:an har något konto hos Ica Solen. Sture får till uppgift att kolla upp saken.

 

Hittills har vi i 63:an varit generösa och utan kostnad lånat ut vår kvartersgård till personer i närliggande områden. För tillfället beslutar vi att fortsätta så, viktigt är dock att någon inom vår samfällighet står som bokningsperson samt att denne kontrollerar att lokalen lämnats i befintligt skick, dvs städad.

 

Köket i kvartergården är inte så bra utrustat. Vera och Ewa kommer att före nästa styrelsemöte inventera vad som saknas. Inventeringen kommer att resultera i en liten ”önskelista”. Styrelsen hoppas att några personer inom samfälligheten kan skänka en del saker, resterande kan styrelsen handla in. Självklart inom rimliga gränser.

 

11. Nästa möte

Måndag den 8 juni kl. 20.00 i kvartersgården.

(Dessförinnan ett möte med festkommittén i slutet på maj.)

 

 

Vera: Jag vill tacka er styrelsemedlemmarna för att ni ville komma hem till mig!

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Ewa Larsson


Publicerat

i

av

Etiketter: