Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2009-09-03 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2009-09-03

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                          2009-09-03

Plats                            Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justeringsmän

PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll

Angående kommunens lekpark: Ingemar har talat med Dag Sundberg på kommunen, som i sin tur hänvisade till sin chef Per Westerlund. Dock inga besked om vad kommunen tänker göra med området. Fortsättning följer – Ingemar fortsätter att driva på dem.

Föregående protokoll lades därmed till handlingarna.

 

6. 30-årsfirandet

I lördags firade vi tillsammans samfällighetens 30-årsdag! Vi i styrelsen tycker att det blev en mycket lyckad dag; roliga aktiviteter, god mat, vackert väder och framför allt trevliga grannar! Total kostnad för kalaset blev ca 10 000 kr, om vi räknar bort de pengar som vi fick in i form av entréavgift (3 500 kr) så blir slutsumman ca 6 500 kr. Enligt beslut från årsstämman hade 20 000 kr budgeterats till jubileumet. En av anledningarna till att det blev billigare var att det inte hyrdes eller köptes in några partytält.

För att visa vår uppskattning kommer styrelsen att ge en blomma som tack till festkommitténs medlemmar; Mari-Anne Einarsson, Lasse Nordström, Ulla Nordström, Mona Norén, Thomas Hahn, Camilla Hartmann och Solveig Öberg. Vera kommer att köpa blommor och dela ut. Tack också till Björn Stålnacke som lånade ut tält.

 

7. Inför höstens städdag

Datum för höstens städdag blir 24 oktober. Utöver allt det vanliga på en städdag nämndes ytterligare några saker:

  • Ta bort slånbärsbuskarna vid kvartersgårdens rabatt
  • Det finns två stubbar som ska tas bort
  • Beställ ytterligare ett lass grus till gamla sandlådan (PO beställer)
  • Pingisbordet behöver lagas (Richard åtar sig det – med hjälp av någon på städdagen)
  • Stockarna vid torget måste bytas ut

Andra aktiviteter som skjuts fram till våren är:

  • Måla kvartersgårdens södra gavel
  • Kullen vid Fullerövägen – röj buskarna ordentligt så att staketet kan oljas in

PO, i samråd med Vera, ordnar en kallelse. Sture erbjuder sig att dela ut denna till alla hushåll. På nästa styrelsemöte gör vi en uppdaterad aktivitetslista för städdagen samt ser över fikabeställning. Richard ansvarar för att köpa in eventuellt material, som till exempel sopsäckar.

8. Ekonomi

Sture berättar att 60 hushåll hittills har betalat in sin årsavgift. Budgetposten för yttre underhåll på 10 000 kr har överskridits, bland annat på grund av inköp av ny gunga samt bänk. Men totalt sett ser det ekonomiska läget bra ut.

 

9. Aktivitetslistan

Snabb genomgång och uppdatering av aktivitetslistan.

 

10. Övriga frågor

Skymningsvägens garagefasader. Fasaden behöver renoveras, för att bedöma i vilken utsträckning fasaden behöver målas om och eventuellt bytas ut kommer styrelsen att gå runt och göra en besiktning. Därefter ge förslag på åtgärder som årsstämman i mars får ta beslut om.

 

Skymningsvägens parkering. Några av samfällighetens medlemmar har påtalat att det finns personer som har alltför många fordon parkerade. Dock finns det, så vitt styrelsen vet, alltid några lediga p-platser. För tillfället avvaktar styrelsen med åtgärder.

 

Sotning. Ett förslag kom upp om att flera hushåll kan gå ihop för att få ner priset för sotning. Detta är inget som samfälligheten gör – men medlemmarna själva uppmuntras förstås till att själva ta initiativ till det.

 

11. Nästa möte

Vi bokade in flera möten.

Styrelsemöten blir tisdagarna 29 september, 20 oktober  och 24 november,

samtliga kl. 19.00 i kvartersgården.

Extrainsatt ”besiktningsmöte” blir tisdag 15 september, samling vid garagen kl. 18.00. Då ska vi titta på:

1) garagefasaderna för att se vilka de lämpliga åtgärderna kan vara

2) stockarna vid torget – vad behöver göras samt köpas in

3) anvisningsskyltar – vilka behöver eventuellt köpas nya.

Vi bokade även in ett preliminärt datum för årets styrelsemiddag, nämligen fredagen den 4 december.

 

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

Vera Andersson                                PO Dovner                     Nils-Bjarne Edlund


Publicerat

i

av

Etiketter: