Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2010-05-03 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2010-05-03

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2010-05-03

Plats                              Kvartersgården

Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson, Nils-Bjarne Edlund och Vera Andersson.

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Vera Andersson valdes till sekreterare.

 

3. Val av justerare

Mari-Ann Einarsson och Lars Nordström valdes till justerare.

 

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

 

5. Föregående mötes protokoll
Städdagen: Det blev en mycket trevlig och effektiv dag. Det som finns kvar att göra är fortsatt målningsarbete på kvartersgårdens gavel, något som Lars Nordström och Richard Widman kommer att ta ansvar för. Intill torget (Skymningsvägen) ligger en trave med sleepers (impregnerade trästockar) kvar, dessa kommer Sture Hortlund tillsammans med Sven Gulliksson att forsla bort. Det tackar vi för! De storvuxna tallarna som växte vid torget är borttagna, nu återstår att göra något åt stubbarna.

35 hushåll (vilket är 55 % av våra medlemshushåll) deltog i vårens städdag, fler än vad som hade svarat ja faktiskt! Jag (dvs Vera Andersson, som samlade in svaren) önskar att fler svarade på kallelsen, den här gången var det 60 % av alla hushåll som svarade genom att lämna talongen eller maila.

Kommunens lekplats: Ingemar har pratat med kommunen, de vill nu ha in en skriftlig redogörelse av situationen tillsammans med våra eventuella lösningsförslag/idéer kring vad som kan göras. Ingemar kommer att göra denna skrivelse, Nils-Bjarne kommer att stötta. Styrelsen har ett antal olika förslag på förbättringar eftersom vi har diskuterat saken att antal gånger på våra styrelsemöten. OM någon representant från kommunen planerar att komma ut och titta på lekplatsen kommer Ingemar att även kontakta oss andra i styrelsen.

Långtidsparkerad bil: Ingemar har lyckats spåra den ”sista” långtidsparkerade bilens ägare/användare. Detta är inte längre ett problem.

Därmed kunde protokollen läggas till handlingarna.

 

6. Garagegruppen

Garagekommittén har nyligen haft möte, deras förslag just nu är att börja med att renovera endast ett garage, det garage som heter G2 (det mellersta). Material köps in med medel från garagesamfälligheten och frivilliga medlemmar kommer att göra arbetet. Styrelsen stödjer garagekommittén och ger dem sitt fulla förtroende att ta beslut samt att arbeta vidare. Se även övriga frågor.

 

7. Aktivitetslistan

Genomgång och uppdatering av aktivitetslistan, de nya punkter som lades till var ”Nya stockar eller motsvarande till torget” samt ”Stubbarna vid torget”.

 

 

 

8. Ekonomi

Sture visade resultatrapporten för januari-april 2010. Det finns vissa poster som har landat lite högre eller lägre än budgeterat, men som helhet håller vi budgeten. Årsavgifterna har börjat komma in, vilket är ett välkommet tillskott i vår kassa. Genom sina utskick av årsavgiftfakturor har Sture noterat att det är ett antal e-postadresser i matrikeln som inte stämmer, denna behöver vi således försöka uppdatera.

 

9. Övriga frågor

Det finns ett förråd alldeles intill garage G1:s södra gavel, hur ska detta hanteras när vi ska renovera garagefasaden? Det beslutades att garagekommittén kommer att kontakta förrådets ägare (Sk 106) för att resonera vidare kring hur man på bästa sätt löser det.

 

 

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 juni kl. 19.00 i kvartersgården.

 

 

Sekreterare                       Justerare                            Justerare

Vera Andersson                  Mari-Ann Einarsson                Lars Nordström


Publicerat

i

av

Etiketter: