Protokoll från Styrelsemöte 2011-04-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

 

Datum                           2011-04-20

Plats                              Kvartersgården

Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström och Camilla Hartmann

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.

 

2. Val av sekreterare

Camilla Hartmann valdes till sekreterare för dagens möte.

 

3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

4. Mats Wiberg

Mats Wiberg kom och pratade om hemsidan och tog foton på styrelsen. Mats bad sekreteraren att skicka kallelser och inbjudningar till ”Hemsidan” innan de delas ut i brevlådorna. Dokumenten får inte lov att var i pdf-format. Han bad även alla i styrelsen skicka ett mail tillWiberg så att han får styrelsens riktiga mailadresser.

 

5. Städdagen

Styrelsen tog en promenad genom området tillsammans med Per Ola Dovner (garagekommittén) och dokumenterade vad som behöver göras på städdagen samt uppgifter som behöver föras till aktivitetslistan.

 

Ewa Larsson har lovat att handla smörgåsar och dryck till städdagen.

 

Styrelsen beslutade att avsätta pengar till material för byte av 2 kortsidor på garagen.

 

Hans Norrgård kommer på städdagen att ansvara för att de som kommer och städar/fikar uppdaterar sina uppgifter i matrikeln.

 

6. TV-möte

Bland de alternativ som funnits vid ett utökat gruppavtal med Comhem, har styrelsen beslutat, att till extrastämman 3/5 som en rimlig utökad grundnivå, till ett rimligt pris föreslå:

–       digital-TV Medium 8 favoriter

–       bredband 7-10 Mbit

–       IP-telefoni.

 

Hans Norrgård, Lars Nordström och Sture Hortlund skall träffas den 21/4 och pratar vidare om mötet.

 

7. Snöröjning

Rådman som röjt snö hos 63:an i många år har beslutat att sälja sina maskiner d.v.s. vi måste hitta en ny snöröjare inför nästa vinter. Rådman har lovat att lägga ett ord för oss hos den som köper hans maskiner.

 

8. Ekonomi

  • Sture Hortlund presenterade samfällighetens ekonomi till dags datum.
  • Vårfakturan till medlemmarna kommer att skickas ut snarast efter att beslut tagits om Tv avtalet.

 

 

9. Nästa möte

Nästa möte är flyttat till den 25/5.

 

 

 

Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                 Justerare

Camilla Hartmann                            Hans-Olov Norrgård


Publicerat

i

av

Etiketter: