Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Styrelsemöte 2011-09-27 – 63:an

Protokoll från Styrelsemöte 2011-09-27

Protokoll fört vid styrelsesammanträde.

 

Datum                                  2011-09-27

Plats                                    Kvartersgården

Närvarande:                         Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och från kl. 20.00 Mats Wiberg

 

Vi började med en rundvandring på området för att kolla vad som behövde göras på

städdagen.

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans-Olov Norrgård förklarade mötet öppnat.

 

2. Val av sekreterare

Mari-Ann Einarsson valdes till sekreterare för dagens möte

 

3. Dagordning

Dagordningen godkändes

 

4. Föregående protokoll

 Inget att anmärka

 

5. Samfällighetens hemsida

Webbmastern Mats är inbjuden till kvällen och vi diskuterade hur hemsidan skulle kunna förändras.

Några förslag skrevs ner och det är viktigt att den ger aktuell information.

 

6. Aktivitetslista

Dels en lista med löpande åtgärder i kvartersgården ex. armaturer, dels ”uppgradering” av

ordningsregler. Kolla upp motion om gamla lekplatsen på Gryningsvägen..

 

7. Städdagen

Ewa handlar inför fikat på städdagen och det serveras mackor.

 

8. Parkeringsregler

Skymningsvägens parkering diskuterades igen. Lars N. har ett förslag som vi  får ta ytterligare ställning till.

 

9. Elavtalet

Nu gällande avtal går ut 2012-06-30. Vi behöver besluta hur vi ska ha det i fortsättningen.

Timern i garagen behöver kollas upp.

 

10. Ekonomi

De flesta har betalat  årsavgiften.

 

11. Övriga frågor

Vilka har huvudnycklar till Kvartersgården. Dörren till köket ska vara olåst så den som lånar gården behöver bara en vanlig nyckel. Kanske behövs en fast timer till kaffebryggaren eller behövs en ny kaffebreyggare?

 

12. Nästa möte

Nästa möte är den 27 oktober kl. 19.00  på Kreta .

 

Mötet avslutades

 

 

 

Vid protokollet                                                                Justerare

 

 

Mari-Ann Einarsson                                                         Hans-Olov Norrgård


Publicerat

i

av

Etiketter: