Motioner till årsmötet

Hej

Nästa årsmöte kommer att hållas under mars månad 2013
och motioner till detta årsmöte skall enl. stadgarna vara styrelsen
tillhanda senast under januari månad 2013.

Det går bra att skicka motioner per e-post till någon styrelsemedlem
eller att lägga ett meddelande i brevlådan hos någon styrelsemedlem.

Styrelsen genom
Hans Norrgård
Ordförande


Publicerat

i

av

Etiketter: