Årsstämman 2013

Årsstämman 2013 äger rum i kvartersgården den 21 mars kl. 19.00.
Handlingar till stämman finns under Möteshandlingar i menyn under rubriken Möten.
Kallelse har delats ut i brevlådorna och kommer även att finnas på hemsidan under morgondagen.
Hans Norrgård

Ordförande


Publicerat

i

av

Etiketter: