Städdagen våren 2013

äger rum lördag 27 april.
Vi räknar med att snön har försvunnit då och vi vill kunna lägga ut ris
i tid så att det kommer med i den allmänna risinsamlingen inför Sistaapril.
Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där arbetsuppgifterna fördelas.
Fika kl. 12.00 i den gassande vårsolens glans.
Vårt områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser. Och även din insats behövs.
Men städdagen är inte bara arbete, utan ett utomordentligt tillfälle att träffa medlemmar
i 63ans samfällighet man annars aldrig träffar.
Ta den chansen.
Boka redan nu av 2,5 timmar (inkl. fika) den 27 april.
Styrelsen

Publicerat

i

av

Etiketter: