Fibernät

Medlemmar i 63an.

Uppsala stadsnät har nyligen skickat ut material till er angående indragning av fibernät till våra fastigheter (och alla andra i Storvreta).
De har också börjat knacka dörr för ytterligare information.

I motsats till många andra områden i Storvreta har vi det ganska väl förspänt avseende bredband/TV/IP-telefoni.
Vårt kabelnät skall enl. ComHem kunna medge bredbandshastigheter uppåt 500Mbit/s (nedströms) och kunna
leverera ett stort antal HDTV-kanaler, även 1080p.
UHDTV (2160p) tror vi inte är aktuellt inom de närmsta åren.
Dessutom sker enl. uppgifter vi fått, en tämligen snabb utveckling för uppgradering av kopparnät i USA så kapaciteten förväntas öka efter hand.

Styrelsen gör därför bedömningen, även om den tekniska utvecklingen går rasande fort och dessutom i accelerande takt,
att vårt nuvarande nät räcker för de allra flesta ännu under ett antal år.
Dessutom till en rimlig kostnad.

Övergång till fiber ger i sig ingen högre kapacitet utan beror på vad leverantörerna kan prestera.
De som väljer fiber kan troligen inte räkna med att kunna teckna ett gruppavtal med de fördelar ett sådant ger.

Styrelsen i 63ans samfälldhet har därför beslutat att i dagsläget inte agera i denna fråga.
De enskilda fastighetsägare som är intresserade av fiber, får själva var och en kontakta Stadsnät.

Styrelsen 63:ans samfällighetsförening
/Hans Norrrgård
Ordförande


Publicerat

i

av

Etiketter: