Motioner till årsmötet 2014

Årsmötet 2014 kommer att hållas under mars månad.

Motioner till mötet skall var styrelsen tillhanda senast 31/1 2014 och
kan mailas till styrelsen eller lämnas i brevlåda hos styrelseledamot.

mvh

Styrelsen/
Hans Norrgård
Ordförande


Publicerat

i

av

Etiketter: