Städdagen hösten 2014

äger som tidigare meddelats rum lördagen 18 oktober

Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där det finns närvarolistor samt listor på dagens arbetsuppgifter.

Samfälligheten bjuder på fika kl. 12.00 i den bleknande höstsolens glans.

Vårt områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser. Och även din insats behövs.

Men städdagen är inte bara arbete, utan ett utomordentligt tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar. 

Och för nyinflyttade är städdagarna osökta tillfällen att lära känna sina nya grannar.

Och för oss gamlingar att lära känna er som är nya.

Ta den chansen.

Boka redan nu av 3 timmar (inkl. fika) den 18 oktober. 

Styrelsen/

Hans Norrgård


Publicerat

i

av

Etiketter: