Föreningsstämma

Den ordinarie föreningsstämman hålls den 23/3 kl. 19.00 i Kvartersgården.
Kallelse och andra handlingar finns under Möten/Möteshandlingar
Kallelse i pappersform har utdelats i brevlådorna.
/Webmaster

Publicerat

i

av

Etiketter: