Föreningsstämma 2016

Ordinarie föreningsstämma hålls tisdag 22 mars kl 1900 i kvartersgården.
Kallelse och andra handlingar finns på webben under möten/möteshandlingar och även uppsatta på anslagstavlan i kvartersgården.
Kallelse i pappersform har utdelats i brevlådorna.
Välkommen till mötet!
Styrelsen

Publicerat

i

av

Etiketter: