Dags för vårstäddagen i föreningen!

Hej alla medlemmar i 63:an!

Vårens städdag äger rum lördagen den 23 april mellan kl. 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården där det finns både närvaro- och aktivitetslistor.
Efter städdagen kommer de och sopar upp sanden på vägarna. Därför är det bra om alla kan till städdagen ha sopat sanden runt sin tomt ut till mitten på gatan. Då blir det mycket enklare att ta upp sanden.
Samfälligheten bjuder sedan på förtäring i form av grillade hamburgare kl. 12 i/eller utanför kvartersgården i förhoppningsvis vackert aprilväder.
Vårt gemensamma områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser och även din insats behövs.
Men städdagen är inte enbart arbete! Det är ett härligt tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar i vårt område, som man annars sällan eller aldrig träffar.
Ni som är nyinflyttade, för er är städdagarna mycket bra tillfällen att lära känna sina nya grannar och för alla som bott här lite längre är det perfekt att få lära känna er som är nya.
Så boka in ca 3 timmar (inkl. fika) lördagen den 23 april!
Välkomna!
Styrelsen/Roger Wiiand

Publicerat

i

av

Etiketter: