Info/Regler

Kommentarer

Ett svar till ”Info/Regler”

  1. Börje Westergren

    Med anledning av PostNords gruppbrev om brevlådor vore det bra om styrelsen kallar till allmänt möte och informerar om att styrelsens uppdrag och åligganden i samfälligheten inte innefattat postlådor och deras placering. Det är en fråga som Postnord måste förhandla med varje individuell fastighetsägare var för sig. I övrigt innehåller brevet en mängd påståendet av Postnords handläggare som ör direkt felaktiga och som måste redogöras för i detalj av Postnord. Brevet utelämnar även viktiga delar av Post och Telestyrelsen riktlinjer och krav på Postnords åtaganden och uppdrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *