Årsstämman 2013

Årsstämman 2013 äger rum i kvartersgården den 21 mars kl. 19.00. Handlingar till stämman finns under Möteshandlingar i menyn under rubriken Möten. Kallelse har delats ut i brevlådorna och kommer även att finnas på hemsidan under morgondagen. Hans Norrgård Ordförande … Läs mer

Hemsidan

Hej Som framgär av verksamhetsberättelsen håller vår hemsida på att få ett nytt utseende av vår nye webredaktör Jimmy Bakker. På föreningsmötet i förra veckan meddelade Jimmy att hemsidan nu börjar ta form och att man kan besöka den även … Läs mer

Sand

Hej och god forts. i den begynnande våren! Styrelsen skall försöka få vår snöentreprenör att under nästa vecka ta upp sanden från våra gator. Eftesom inte heller sandupptagning är gratis, hade vi tänkt försöka klara oss med en sådan under … Läs mer

Halka

När vädret växlar som i dessa dagar, från någon minusgrad under klara nätter, till 6-7 plusgrader på dagarna, så kan det i vissa lägen uppkomma halka på enstaka fläckar, som inte kan undvikas hur ofta vår entreprenör än sandar. MEN … Läs mer