Författare: Webmaster

  • Protokoll från Årsstämman 2005

    Protokoll från Årsstämman 2005-03-23 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Några övriga ärenden anmäldes: Tony B framförde ett önskemål från Göran K om att den…

  • Protokoll från Årsstämman 2004

    Protokoll från Årsstämman 2004-03-29 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Ingvar J. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Börje W och Bo S. 6.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut…